ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ

 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΦΜ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ  
   ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
 
- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ
   ΕΡΓΑΣΙΩΝ

- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ
ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α.


ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠOΒΟΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟIXΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝΤΥΠΟ Ε9)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ
 

  • ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ
  • ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
  • ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
  • ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α.


Κ.Κ. ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ
Θηβών 129 3ος όροφος - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΗΛ.ΓΡΑΦ.: 210-5743.477 - ΟΙΚΙΑΣ 210-5744362
e-mail: info@logistika-tataridis.gr
ΕΥΚΑΙΡΙΑ  ΜΕ ΤΟ "ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ"
ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ HARDWARE (ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΟΘΟΝΗ, κλπ) ΚΑΙ SOFTWARE (ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ).

ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ:

http://www.tataridis.com